سایت فدراسیونهای ورزشی ایران

 

وبسايت فدراسيونهای ایران

 

فدراسيون آمادگي جسماني

http://www.ifsaf.com/

فدراسيون اسكواش

http://www.squash.ir/

فدراسيون اسكي

http://skifed.ir/

فدراسيون اسكيت

http://www.iranskating.ir/

فدراسيون بدمينتون

http://www.badminton.ir/

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام

http://www.bb-pl-sm.ir/

فدراسيون بسكتبال

http://www.iranbasketball.org/

فدراسيون بوكس

http://boxing.ir/

فدراسيون بولينگ و بيليارد

http://sport.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=334

فدراسيون بيس بال

http://www.baseballiran.ir/

فدراسيون پزشكي ورزشي

http://main.iransportsmedicine.ir/

فدراسيون پهلواني و زورخانه اي

http://www.dalirestan.ir/

فدراسيون پينگ پنگ

/ 0 نظر / 42 بازدید